U tohoto druhu karet se využívá mikroprocesor

Bezkontaktní karty

Bezkontaktní plastové karty. U tohoto druhu karet se využívá mikroprocesor bez kontaktu s povrchem karty.